Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is belangrijk.
De drie P’s van Profit, People en Planet zijn voor onze
bedrijfsvoering dan ook van structureel belang.
MVO is een continu proces van verbetering waarbij
economische, sociale en ecologische afwegingen een grote rol spelen.

Bekijk onze werkwijze

CO2

Bij Damen Drukkers hebben we oog voor een betere
leefomgeving en duurzaam ondernemen. Jaarlijks
brengen we onze CO2 footprint in kaart en onderzoeken
de mogelijkheden om deze te reduceren. Met VCS
credits compenseren we onze onvermijdbare resterende CO2 footprint. Onze compensatie komt ten goede aan een project in India dat energie opwekt door waterkracht. Door dit project zorgen we voor hernieuwbare energiesystemen.

Bekijk het project