CO2


Analyseren > Reduceren > Compenseren                                                
Behoud van het milieu is een essentieel onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. We hebben oog voor een betere leefomgeving 
en duurzaam ondernemen. Jaarlijks brengen we onze CO2 footprint in kaart en onderzoeken we de mogelijkheden om deze te 
reduceren.

Door de aankoop van GS (Gold Standard) rechten kunnen we onze onvermijdbare resterende CO2 footprint van 341 ton van o.a. 
elektriciteit, water en afvalwater, emissies, zakelijk verkeer en goederen vervoer compenseren.

We compenseren met een bijdrage aan het project Kariba National Park in Zimbabwe. Met dit project zorgen we voor meer bos 
en betere leefomstandigheden voor mens en dier. Er wordt 784.987 hectare bos beschermd. De verarmde bevolking zoekt naar 
andere manieren om in hun onderhoud te voorzien door het ontginnen van bos voor landbouw en het sprokkelen van hout. 
De bevolking wordt geleerd om op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en 
tegelijkertijd hun eigen traditionele levensstijl te behouden. Lees hier meer over dit project.

Bekijk ons certificaat